0
Your Cart
0
Your Cart

หน้าแรก

เหรียนโบนัส (BONUS Token)

สำหรับแจกเป็นโบนัส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร

ทั้งนี้ ทางองค์กรของเรา ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับซื้อคืนเหรียญ BONUS Token คืนจากผู้ถือครอง ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแจกในราคาขั้นต่ำที่ 1 บาท ต่อ 1 BONUS หรือทั้งนี้ ทางองค์ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือครองเหรียญ ในการสร้างระบบร้านค้าออนไลน์ ซึ่งทางผู้ถือครองสามารถนำเหรียญ BONUS Token มาใช้แลกสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถนำเหรีญที่ถือครองอยู่ไปตั้งแลกเปลี่ยนกับเหรียญอื่นๆ ในระบบ DEX (Decentralized Exchange) ที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นเหรียญ Crypto Currency อื่นๆ ที่มีมูลค่าสามารถแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนระดับสากลได้ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Stellar Lumen (XLM) หรือเหรียญอื่นๆ ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของตลาด ซึ่งเป็นไปตามกลไกลของ Demand/Supply ในท้องตลาด โดยความสมัครใจของผู้ถือครองเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับเหรียญ BONUS Token ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่จะมีการซื้อคืนเหรียญคืน

กระเป๋าเก็บเหรียญ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับระบบและผู้ถือครองเหรียญ ทางองค์กรจึงได้จัดสร้างกระเป๋าเก็บเหรียญขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ง่ายและสอดคล้องกับการใช้งาน เป็น Mobile Application ที่สามารถดาวน์โหลดและนำมาติดตั้งไว้บนโทรศัพท์สมาทโฟน และผู้ถือครองสามารถเลือกที่จะเก็บรักษา Secret Key ไว้เองเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นเจ้าของ BONUS Token ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ หรือสามารถเลือกที่จะให้ทางองค์กร เก็บรักษษ Secret Key ไว้ให้ในช่วงแรกเพื่อป้องกันการสูญหาย อันเนื่องมาจากระบบ Crypto Token ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้ถือครองหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความสำคัญและขั้นตอนในการเก็บรักษา Secret Key ที่มีความสำคัญยิ่ง และใช้เวลาในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตอันใกล้นี้

ดาวน์โหลดกระเป๋าเก็บเหรียญ BONUS Token Wallet